Author Topic: Proiect ordin prohibitie 2015  (Read 34010 times)

Liviu

 • Administrator
 • Adult
 • *******
 • Posts: 7999
 • Karma: +70/-9
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #75 on: February 11, 2015, 07:58:22 PM »
ca anul trecut, doar ca au corectat pentru pastrav: 1 mai  - 15 septembrie
Stiuca de acum pina in 17 martie si apoi in prohibitia pasnicilor: 9 aprilie - 11 iunie.
lipanul - interzis.

Bogdan79

 • Adult
 • *****
 • Posts: 808
 • Karma: +3/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #76 on: February 12, 2015, 09:34:30 AM »

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Ordinul nr. 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015
În vigoare de la 11.02.2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 11.02.2015.

Nr. 307/152/2015

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 391 din 20 ianuarie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 112.243 din 5 februarie 2015 al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003,

în temeiul:

- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:
CAPITOLUL I Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1.

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 11 aprilie-25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.
Art. 2.

În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie- 9 iunie inclusiv.
Art. 3.

Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca- Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;

f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

h) pe braţul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;

j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;

NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;

SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;

SE: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 40' long. E

şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
Art. 4.

(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:

a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;

c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;

d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:

a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;

b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
CAPITOLUL II Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5.

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 17 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);

b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
Art. 6.

Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie-22 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie-5 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 2 mai-31 mai inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 1 aprilie-10 aprilie inclusiv;

e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7.

(1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, în zonele:

a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);

b) braţul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Feteşti);

c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

(2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de sturioni capturaţi, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
CAPITOLUL III Dispoziţii finale
Art. 8.

(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 1 aprilie-31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.

(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.
Art. 9.

(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10.

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;

b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;

d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
      
   p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu

flydb

 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 703
 • Karma: +4/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #77 on: February 27, 2015, 08:13:24 AM »
Si constat ca s-a asternut o liniste adanca. Nimeni nu mai zice nimic de ceva vreme. Este a doua scrisoare transmisa de FRPMA la care autoritatile( ANPA din Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului ,Apelor si Padurilor)nu se invrednicesc sa faca o comunicare, fie ea negativa, fata de doleantele noastre.
Sa nu cumva sa credeti ca revenirea la data de 1 mai ca zi de deschidere a sezonului la pastrav se datoreaza demersurilor noastre. Acest lucru se datoreaza celor de la Romsilva care s-au agitat putin in primava anului 2014.
Intrebarea care se pune este: ce se poate face in continuare pentru a atinge anumite obiective. N-o sa facem nimic pana in luna noiembrie sau decembrie, cand o sa fie publicat proiectul de ordin de prohibitie pe 2016? Nu cred ca este cea mai buna cale. 

Marius

 • Adult
 • *****
 • Posts: 1928
 • Karma: +25/-8
 • Wolf
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #78 on: February 27, 2015, 08:56:35 AM »
Intrebarea care se pune este: ce se poate face in continuare pentru a atinge anumite obiective. N-o sa facem nimic pana in luna noiembrie sau decembrie, cand o sa fie publicat proiectul de ordin de prohibitie pe 2016? Nu cred ca este cea mai buna cale.

Am mai spus si ma repet: pescuitul sportiv nu prezinta interes pentru ei, mai ales cel cu musca artificiala, atat timp cat nu produce suficienti banii, iar ca sa ai ceva de spus trebuie sa fi........ "mai multi", mult mai multi! ....altfel nu te baga nimeni in seama! ;)
In atati ani nu s-a facut mai nimic din partea autoritatilor si poate prea putin din partea pescarilor, cluburilor, asociatilor.
Crezi ca acum se va schimba mentalitatea si a noastra si a lor , in general?    In niciun caz!
Intra pe ANPA si vezi pentru ce proiecte se dau fonduri si destul de consistente.......
Pentru ei e mai simplu sa copieze un ordin anterior si sa modifice doar perioadele!
Si chiar daca se va schimba legea si ordinele, cine le va aplica?
Din pacate situatia pescuitului sportiv din Romania nu se va imbunatatii simtitor in viitorul apropiat!
Hunting & fishing......hobby or madness

miky

 • Global Moderator
 • Adult
 • *****
 • Posts: 2152
 • Karma: +32/-17
 • Înparatu'
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #79 on: February 27, 2015, 10:06:19 AM »
Si constat ca s-a asternut o liniste adanca. Nimeni nu mai zice nimic de ceva vreme.
E si nu e asa...
In 08.02.2015, am propus pe forumul FRPMA sa trimitem o noua adresa si anume asta e postarea din 08.02.2015:

" Nu stiu daca s-a primit vreun raspuns de la ANPA la adresa pe care am depus-o in decembrie 2014, insa, daca nu s-a primit, avand in vedere ca se cam implinesc 60 de zile de la depunere, adica dublul termenului pentru un raspuns oficial, cred ca ar fi cazul sa-i presam cu o noua adresa, care in opinia mea, ar trebui sa sune cam asa:

Catre:
- AGENTIA NATIONALA DE PESCUIT SI ACVACULTURA
In atentia: Dlui CRISTINEL GEORGE GHERGHISAN, Presedinte ANPA

Spre stiinta:
- PRESEDINTIA ROMANIEI
In atentia: Dlui PRESEDINTE AL ROMANIEI: DL. KLAUS IOHANNIS
- MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR
In atentia: Dnei Ministru GRATIELA GAVRILESCU

Domnule Presedinte ANPA,
in data de ….... FRPMA a depus la sediul dvs adresa cu nr. 1006/15.12.2014
Intrucat pana la aceasta data nu am primit un raspuns din partea ANPA, desi de la data depunerii adresei au trecut mai bine de 60 zile, revenim pe aceasta cale cu rugamintea de a da curs solicitarilor noastre enuntate prin adresa nr. 1006/15.12.2014.
Avand in vedere ca suntem deja in luna februarie a anului 2015, aparitia in timp util a OM privind prohibitia fiind extrem de necesara, consideram deasemenea necesar si important, ca acest OM sa contina modificarile solicitate de FRPMA, pentru a aduce schimbarea mult asteptata care sa asigure coerenta si evolutia in sens pozitiv a speciilor mentionate in adresa nr…., in conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE.
Va precizam ca FRPMA acorda un interes deosebit solutionarii in spiritul prevederilor Directivei 92/43/ CEE a cerintelor enuntate prin adresa nr…, subiect pentru care, in cazul neprimirii nici la aceasta noua solicitare a noastra, a unui raspuns din partea ANPA, , FRPMA este dispusa sa se adreseze Comisiei Europene, pentru o rezolvare favorabila.
Pentru conformitate, anexam la prezenta adresa, scrisoarea FRPMA nr. 1006/15.12.2014, depusa la sediul dvs, cu nr. de inregistrare la registratura ANPA: …..
Cu stima,
Presedinte….
Vicepresedinte…
Etc.

Pareri ? ? ? ... "


Din pacate, pana sa fie redactata si trimisa, in 11.02.2015 a aparut OM privind prohibitia pe 2015.
In contextul asta, nu mai avea sens sa fie trimisa in forma asta !
Iar pentru a-i da alta forma, eu personal inca nu am nici o idee clara ! Orice s-ar scrie in scrisoare, teoretic ar trebui sa fie mult mai agresiv decat ce a fost pana acum ! Pentru asa ceva, mie mi se pare ca e nevoie de alta sustinere decat aia de pana acum ! Majoritatea muscarilor, inclusiv cei de pe aici de pe forumul nostru, nu sunt preocupati decat de pescuitul lor independent si fara angajamente ! Si atunci, ... pentru cine sa te iei in gura cu balauru' ?...
Din senin nu se va intampla niciodata nimic, iar o mobilizare cu juma' de norma, e egala cu zero !
Atata timp cat noi toti nu intelegem asta, inseamna ca e inca bine si nu ne-a ajuns cutitul la os ! Deci e loc si de mult mai rau, si atunci ... de ce sa ne mai plangem ?
Ne varsam un pic naduful pe forumuri (valabil pentru toate forumurile de pescuit, fara exceptie), dupa care putem merge linistiti, relaxati si independenti la pescuitul nostru de kkt !

Presedinte autorevalidat ! Referendum nenecesar !

hasu ma

 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 1372
 • Karma: +19/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #80 on: February 27, 2015, 08:57:03 PM »

   Pai haideti sa facem o lista de subiecte de discutat cu cei de la ANPA si le propunem discutii cat mai curand, astfel incat anul viitor sa se reflecte cerintele noastre in ordinul de prohibitie;

 

Liviu

 • Administrator
 • Adult
 • *******
 • Posts: 7999
 • Karma: +70/-9
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #81 on: February 28, 2015, 08:10:55 AM »
io zic ca astia nu reactioneaza decit la presiuni mai mari! trebuie musai implicata mass-media si o organizatie mai mare, cu relatii mai adinci de genul wwf

Tavi

 • Administrator
 • Adult
 • *******
 • Posts: 5088
 • Karma: +70/-10
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #82 on: February 28, 2015, 10:11:37 AM »
Da, ar fi bine. Nu cred insa ca wwf de exemplu s-ar implica intr-o campanie privind modificarea perioadelor de prohibitie. Lor s-ar putea sa le sune ok ca pescuitul lipanului e interzis tot anul...
E o problema in principal  a pescarilor (eventual si a RNP) si pescarii trebuie sa o rezolve cumva. Nu prea mai stiu nici eu cum. Iar avand in vedere cat de implicati si organizati au fost pana acum...

hasu ma

 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 1372
 • Karma: +19/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #83 on: February 28, 2015, 02:28:49 PM »


 Mai bine ne stabilim noi temele/aria unde dorim imbunatatiri, initiem discutii cu ei, vedem ce pareri au asupra  propunerilor noastre si, in functie de ecoul cererilor noastre vedem apelam la alte metode ....

    Avand in vedere experienta anterioara  a d-lui Miky si modificarile pe care le -au facut, eu zic ca sunt deschisi, problema e una de comunicare tipic birocratica - daca merge asa si nu zice nimeni nimic de ce sa se schimbe?

 totodata, daca cream un canal de comunicatie cu cei din minister -pot avea un feedback mai rapid si se pot evita situatii cum au fost in 2010 cand doar ANPA-ul putea controla permise;

   Eu zic sa mergem pe dialog, dupa care vedem ce alte metode de constrangere ar fi.

  Haideti sa cream punctele de abordat. Eu asa zice asa:

1.  Prohibitia  - perioada si speciile;
2. Control mai eficient al concesionarilor de rau - control permise/populari;
3. Ecologia raurilor de munte - MHC-urile
4. Pescuit si tursim  (in colaborare cu ministerul Turismului) - poate un program de promovare a pescuitului in randul proprietatilor de pensiuni;Liviu

 • Administrator
 • Adult
 • *******
 • Posts: 7999
 • Karma: +70/-9
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #84 on: February 28, 2015, 03:31:40 PM »
wwf e interesata de paduri, noi de ape. taietorii trag lemnele prin apa. ar trebui sa ii ajute si pe ei prezenta noastra pe raurile de munte
eu cred ca un control si o responsabilitate pentru custode ar trebui intai cerut. 
Prohibitia e asa de 100 ani ... ala cred ca e un punct f. dificil de rezolvat.
MHC - s-au mai dat avize? wwf parca scria ca s-a ajuns la acord si s-au stopat
pescuit si turism - e ok

hasu ma

 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 1372
 • Karma: +19/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #85 on: February 28, 2015, 07:17:39 PM »


    Legat de MHC-uri, s-au mai oprit autorizatiile, dar au fost foarte multe eliberate inainte si acum ca nu mai e asa usor multi incearca sa le construiasca. Chiar acum e la noi un scandal legat de asa ceva ....  Autorizatie eliberata undeva in 2011  parca ....

   Pe langa asta, exista o practica de a  obstructiona sectiunea la scara de pesti.  Astea ar trebui aduse la cunostiinta ANPA pentru a-si  programa controale si sa discute cu cei de la Apele Romane ca tot sunt in acelasi minister ...

miky

 • Global Moderator
 • Adult
 • *****
 • Posts: 2152
 • Karma: +32/-17
 • Înparatu'
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #86 on: February 28, 2015, 10:38:30 PM »
hasule,
Nu te mai citez pentru ca ar trebui sa te citez tot de la cap la coada ! Dar considera ca te-am citat !  ;D
Ar fi foarte frumos sa se poata implini lucrurile in perspectiva prezentata de tine, ... dar:
1 - apropo de ecouri:
Initieri de dialog cu ANPA am incercat si in 2010 si in 2011 si in 2012 si in 2013 si in 2014 ! Cu acelasi rezultat, adica zero ! In fiecare din anii astia a fost initiata cate o petitie sau macar o adresa catre institutiile responsabile: ANPA, RNP, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii,... doar cu RNP am avut oarecare rezultate in 2010 si atunci pentru ca erau intr-o situatie tensionata si nesigura in privinta protocolului pe care il au cu ANPA si atunci aveau nevoie de un aliat ! Dupa ce s-au vazut cu sacii in caruta,... "ignore total" !
2 - din descrierea de mai sus rezulta si cat sunt de deschisi !  >:D

Inainte sa ma refer la "canalul de comunicare cu cei din minister" o sa ma refer la punctele tale de abordat:

1 - prohibitie
Asta in general e decisa de cei din ANPA, nimeni din minister sau din alta organizatie nu se baga peste ei !
Din pacate, avem de-a face de ani buni de zile (de la infiintarea ANPA), cu incompetenta cu gramada amestecata cu dezinteres gramada ! Niste inspectori burtosi de birou, cu titluri si diplome obtinute ca Ponta, pe care daca ii plimbi mai mult de 60 km de Bucuresti se ratacesc  :laugh: (am fost personal in sediul ANPA, ba mai mult, am luat parte si la consultarile acesteia cu ... posesorii de autorizatii de pescuit, adica cu 90% AJVPSuri, si 10% alte asociatii fantoma, plus Popescu !  :laugh:) Chiar te rog sa ma crezi ca stiu ce vorbesc nu spun bazaconii !
Am luat cuvantul, le-am spus in plen, verde in fata, frumos, elegant, despre cum este pe la altii despre ce nu-i bine si cum trebe sa fie pe la noi, fix punctele alea ale tale, s-a ridicat sala in picioare, AJVPSisti, RNPisti, ANPAisti, au aplaudat ca pe vremea lui Ceausescu, dupa care,... nu s-a intamplat nimic, parca nici n-am fost pe acolo ! Daca nu ma crezi, exista inregistrare video !
Cum ziceam, incompetenta, este insotita de o frica nebuna de a-si pastra scaunele caldute, si mai ales de un dezinteres total in ce priveste pescuitul recreativ ! Daca ai sa citesti pe site-ul ANPA, care sunt scopurile si obiectul de activitate al ANPA, o sa constati cu stupoare ca din cca 80 de puncte la articolul cu obiectul de activitate al ANPA, unul singur se refera la pescuitul recreativ/sportiv, si si in ala referirea e foarte sumara ! Deci pescuitul recreativ nu este o prioritate pentru ANPA ! Nu zic ca n-ar trebui sa fie !

2- control mai eficient am concesionarilor de rau - aici te lovesti de interese mari ale unor grupuri de interese puternice, mai ales financiar in comparatie cu noi, recte AGVPSR, RNP, etc... Despre cum functioneaza astea si cat sunt dispuse sa se reorganizeze ca sa faca aceste controale pe bune, iti poate povesti si Tavi ca si el stie direct de la sursa, n-are rost sa umplu eu pagini ! Pot sa-ti spun ca in momentul de fata, nu exista concesionari de rauri, ci doar autorizatii de pescuit, iar detinatorii lor administreaza raurile fara sa le atraga raspunderea in privinta conservarii acestora ! De aia nici nu s-au concesionat pana acum ! Un concesionar, praduieste la inceput, dupa care tot ajunge sa aiba grija de concesiune ca de lucrul lui, pentru ca daca nu-i produce, il costa ! Ca posesor de autorizatie administrezi fara sa poti fi tras la raspundere !

3 - Ecologizari, MCHuri - aici ce sa-ti zic, iar te lovesti de niste grupuri de interese a caror putere financiara ne scoate din orice discutie ! Ca exemplu, pot sa-ti spun ca pentru Raul Topolog, studiul de impact pe care l-am realizat impreuna cu WWF si o alta institutie romaneasca  >:D , l-am facut in liniste si tacere, pentru ca daca s-ar fi aflat inainte de finalizarea lui , banii platiti pentru studiul ala, ar fi insemnat doar bani de tigari pe langa spaga care l-ar fi putut anula, venita din partea celor interesati !

4 - Pescuit si turism , da e ok, dar sa nu uitam ca aceasta pretentie tu vrei sa o avem de la fostul minister al lui Udrea !! :laugh:

si acum sa revin la canale de comunicare:

Trebuie sa stii ca toate institutiile astea nu stau de vorba cu,.. persoane fizice ! Noi toti care vorbim aici pe forum ce suntem ? persoane fizice ! Dar pe alte forumuri de pescuit ? La fel !
Musca 13,... nu e persoana fizica, e juridica, dar daca ne ia la numarat, nu suntem mai mult de 15 ! E adevarat avem peste 200 de prieteni pe forum, dar membri nu suntem decat cativa, tot evitam sa ne numaram ca sa nu constatam cumva ca ne-am mai si imputinat intre timp  :laugh: !
FRPMA ?... Cred ca cele 6 cluburi nu depasesc 70 de oameni ! Ceea ce inseamna nimic !
Alta forma de organizare juridica a pescarilor cat de cat mai reprezentativa ? Nu exista !
Asta e realitatea ! Sub masca pastrarii independentei si a libertatii, pescarii nu se implica si nu se organizeaza ca si societate civila !
Iar institutiile astea nu iau in seama societatea civila decat de nevoie si numai daca e suficient de organizata si puternica sa poata pune presiune pe ei ! Altfel, vorbim discutii si visam frumos !
Presedinte autorevalidat ! Referendum nenecesar !

muskmd

 • agricultor
 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 8662
 • Karma: +68/-6
 • Kitty owner
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #87 on: March 01, 2015, 07:44:32 AM »
nu putem face o combinatie din asta ....o forma light de aderare  :laugh: , si sa ne apucam sa bagam de-a valma membri? ca aia ala partide ? ;D

cine stie , poate stragem 250 000 si la tura uramtaore ... ;D
Inglorious Muzkars

flydb

 • Musca 13
 • Adult
 • *****
 • Posts: 703
 • Karma: +4/-2
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #88 on: March 01, 2015, 08:50:44 AM »
Si eu sunt de parere ca wwf nu se poate implica in problema prohibitiei pescuitului. Din experienta mea pot sa va spun ca cei mai putin deschisi la a raspunde la scrisori si petitii sunt cei din Ministerul Mediului. ANPA mi-a raspuns in general la scrisori punctuale. Daca e sa ma i trebati pe mine, cred ca singurul nostru aliat in ceea ce priveste perioadele de prohibitie la salmonide nu poate sa fie decat RNP-ul. Asa ca nu cred ca ar fi rau sa initiem la nivel de federatie un protocol de colaborare cu RNP-ul. Acesta ar fi un prim pas si ar constitui suportul pentru actiunile viitoare. In sprijinul reinodarii relatiei cu RNP-ul am ca argument si faptul ca , dupa stiinta mea, singurul institut de cercetari din tara care a avut teme pe zona salmonicola este Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice care face parte din RNP.

Tavi

 • Administrator
 • Adult
 • *******
 • Posts: 5088
 • Karma: +70/-10
Re: Proiect ordin prohibitie 2015
« Reply #89 on: March 01, 2015, 09:05:35 AM »
Da, si eu cred ca in directia asta trebuie facut ceva.
Urmatorul pas ar fi o intalnire cu RNP.
Protocolul ala trebuie gandit si scris bine.

 

?>